Op zoek naar gegevens over het station Uden:

Laatste bestemming: Het station is verbouwd en in gebruik als pension voor gastarbeiders. (1970)

Het station in 1960.  Er is dan nog regelmatig goederenvervoer. (1960)

 

Het station Uden aan de Parallelweg  in 1953,  ongeveer recht tegenover de goederenloods het geboortehuis.

De parallelweg, gezien vanaf de andere kant.

parallelweg02.jpg

 

Foto’s uit een redelijk recent verleden. Vanaf de 2de wereldoorlog.

burenstraat01.jpg 

De “flats” in Uden. Boven, gezien vanuit Veghel, onder vanuit de Veilingstraat.

frans flats2.jpg

Onbewaakte overweg Veilingstraat. Gezien vanaf Veghel. Rechtdoor naar Mill, rechts naar de losplaats bij DICO.

veilingstraat.jpg

Onbewaakte overweg Veilingstraat. Gezien vanaf de veiling.

veilingstraat02.jpg

De bewaakte overweg Volkelseweg – prior v. Milstraat. Gezien vanaf Volkel.

kruising.jpg

De bewaakte overweg Volkelseweg – prior v. Milstraat. Gezien vanaf Uden. Rechtsonder de Parallelweg.

milstraat.jpg

Het seinhuis bij de bewaakte spoorwegovergang Volkelseweg.

volkelseweg.jpg

 

Een heel oude foto uit de tijd dat het "Duits lijntje" nog dubbelsporig was.