Harlingen - Sint Jacobi parochie ( 26,5 km) ( 7 uur)

Maandag 20 augustus 2012 vertrekken we al s morgens om 8.45 uur bij hotel Centraal in Harlingen. We hadden een heel
leuk en goed verblijf in Harlingen en hotel Centraal. Het vertrek vroeg omdat er weer mooi heet weer wordt voorspeld.
Het wordt dan wel 27 C maar de zon laat zich maar weinig zien. Gelukkig staat er een stevige frisse wind wat het tot
aangenaam wandelweer maakt. Vandaag een stuk stad Harlingen, havengebied, dijk, polder, dorpjes. Op het land veel
bedrijvigheid vanwege het oogsten van graan, aardappels en uien. Daarnaast binnenhalen van hooi. In Sint Jacobi parochie
nemen we bus(je) 73 naar Leeuwarden. We zijn de enige passagiers en krijgen van de chauffeur uitleg over de omgeving.
In Leeuwarden hebben we 2 nachten geboekt in Bastion hotel Leeuwarden.

Het is nog mooi zonnig weer als we s morgens in Harlingen helemaal fit ons Noordzee Kustpad vervolgen. Eerst door het stadje en langs de havens.

Door een wijk met kleine grachten en huizen richting de havens. Hier de veerboten naar Vlieland en Terschelling. Over de Tsjerk Hiddes sluizen komen we op een groot haven industrie terrein.

Na het industrieterrein een paar kilometer dijk met uitzicht op de Waddenzee.

Nog een blik naar achteren en we laten Harlingen definitief achter ons. Vaak zijn er wildroosters en poortjes die open kunnen. Soms niet en dan moet er geklommen worden. Gelukkig geen hoge hekken. Ze leveren geen probleem op. Bij de ROPTA sluis verlaten we de dijk.

Vanaf de dijk gaan we via lange polderwegen (verhard en onverhard) richting Wijnaldum.

Op een schoolplein nemen we even pauze. Onze schoenen zijn helemaal bruin van door het gras lopen. De oorzaak weet ik niet, mogelijk een soort stuifmeel. Langs de Sexbierumer vaart restanten van een oude spoorbrug.

De Sexbierumer vaart met aan het eind het dorp Sexbierum. Via een windmolenpark komen we over lange polderwegen bij Oostbierum. We lopen over schelpenpaadjes om dit dorp heen.

Vanaf Oosterbierum gaat het over graspaadjes waar soms het gras hoog staat richting de zeedijk. Vanaf de zeedijk aan de Waddenzee kant groeit wat gras. Voor ons een vreemd verschijnsel maar, naar later blijkt, het begin van de kwelders.

Bij Koehool is een ram wel heel erg enthousiast bezig geweest. Voorbij Koehool een beeld van een haringvisser. Vanaf Sint Jacobi parochie gaan we naar Leeuwarden. Het was best een lange dag maar wel mooi.

 

Dag 24

Dag 26